Novinky - 02.05.2018 09:03

Intersexuálna kategória v atletike. Vznikne do 10 rokov

Mária Dulaiová Autor: Mária Dulaiová, redakcia/EM | Zdroj: noviny.sk

Vyhlásenie o tretej kategórii, okrem tej mužskej a ženskej, prišlo v deň, keď Medzinárodná asociácia atletických federácií zaviedla pravidlo, že ak ženy s vyššou hladinou prirodzeného testosterónu chcú pretekať, musia podstúpiť hormonálnu liečbu na jej zníženie.

"Do 5, maximálne 10 rokov by mohla vzniknúť kategória pre intersexuálnych športovcov," povedal riaditeľ oddelenia medicíny a vedy Stéphane Bermon. Vznik tretej kategórie, okrem ženskej a mužskej v športe vzbudzuje hneď niekoľko otázok.

"Neviem si to predstaviť, že by bola takáto kategória. Aká obsadenosť by bola? Aký počet týchto ľudí by musel byť, aby vedeli zorganizovať preteky na nejakej úrovni," pýta sa atletický tréner Marcel Lopuchovský.

"Musíme si potom povedať v akých športoch by to bolo. Či by to bolo celoplošne zavedené, v akých disciplínach, či by sa to týkalo všetkých disciplín, ktoré dnes máme muži, ženy... Alebo vlastne aké by bolo celé to smerovanie," hovorí generálny sekretár Jozef Liba.

Na tieto odpovede si však ešte musíme počkať. Napokon aj pri určení hranice testosterónu u žien to napriek zavedeniu pravidla, nie je jednoznačné. "Kedy ide o muža, kedy ide o ženu. Je tam hranica 5 nanomolov na liter testosterónu. S tým, že ak by žena mala 4,99 alebo 5,01 je otázne, čo je táto hranica spravodlivá," vysvetľuje šéf tréner slovenského atletického zväzu Martin Pupiš.

"Je však pravdou, že problematikou, ktorú sa snaží riešiť atletika, sa už zaoberali aj niektoré krajiny. Ústavný súd Nemecka rozhodol legálne uznať tretí rod už od narodenia. Toto svoje rozhodnutie dôvodí tým, že limitovanie registrovania identity len na prirodzené dva rody je diskrimináciou jednotlivcov, ktorí nespadajú do kategórie mužského alebo ženského rodu. Týmto rozhodnutím sa Nemecko priradilo k Austrálii, Indii, Novému Zélandu a Nepálu. Tí už medzipohlavnú identitu už uznávajú," uviedol právnik Boris Lintner. 

Zásah do ľudských práv? 

Už pri zavedení povinnej hormonálnej liečby u atlétok s vyššou hladinou testosterónu sa objavila otázka, či nejde o zásah do ľudských práv. No a pri zadeľovaní do tretej kategórie, tzv intersexuálnej sa zrejme táto otázka opäť vynorí.

A je jasné, že ide o citlivú záležitosť aj z pohľadu náboženstva či kultúry jednotlivých národov. "Pokiaľ naozaj to nie je umelo ovplyvňované, tak tá tretia kategória môže viac uškodiť ako pomôcť, pretože sa môžu cítiť diskriminovaní," myslí si reprezentant Slovenska v hode kladivom Marcel Lomnický.

Mária Dulaiová

Mária Dulaiová

Viac článkov od autora