BK Slávia Žilina
89

BC Prievidza
76

Pripravujeme