BK Slávia Žilina
84

BKM Lučenec
67

Záznam Highlight