MBK Rieker Komárno
70

BC Prievidza
77

Pripravujeme