Fakulta telesnej výchovy a športu
Fakulta matematiky fyziky a informatiky