FbC Predator Sabinov
5

ŠK 98 Pruské
8

Pripravujeme

11.04.2020

23:49
MS 2020 v hokeji
definitívne zrušené
23:59
SBL definitívne
ukončila sezónu