Tím

Realizačný tím

Miloš Holaň hlavný tréner
Róbert Petrovický asistent trénera
Jozef Haščák vedúci mužstva
Michal Malina masér
Martin Dodonka masér
MUDr. Jaroslav Ridoško lekár