Klub

DUKLA Trenčín
Považská 34,
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 743 54 29
Fax: +421 32 743 36 07
E-mail: sekretariat@hkdukla.sk
URL: www.hkdukla.sk

SPRÁVA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA
E-mail: buchel@trencin.sk