Klub

Dukla Trenčín

Vedenie klubu

VILIAM RUŽIČKA predseda predstavenstva
JÁN KOBEZDA generálny manažér gm@hkdukla.sk
EDUARD HARTMANN manažér sekretariat@hkdukla.sk

Marketing

ANDREJ LACO marketingový manažér andrejlaco@profitechtn.sk

Nezisková organizácia (mládež od dorastu po prípravky)

VILIAM ČACHO riaditeľ
RÓBERT KOMPAS manažér mládeže