Novinky - 05.09.2011 14:18

Primátor Rybníček vetoval obe uznesenia týkajúce sa Dukly

Huste.tv Autor: Huste.tv | Zdroj: sita

Primátor Trenčína Richard Rybníček v piatok vetoval dve uznesenia mestského zastupiteľstva z minulého týždňa, ktorými poslanci schválili prenájom zimného štadión hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. a zároveň klubu navýšili dotáciu o 250-tisíc na konečných 370-tisíc eur. Urobil tak po rokovaní Mestskej rady. Uznesenia sú podľa primátorových slov nevýhodné pre mesto, navyše v schválenej podobe sú v rozpore so zákonom, na čo upozornila aj hlavná kontrolórka Libuša Zigová.

   Návrhy uznesení predložil poslanecký klub Smer-SD. "Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácie mesto nesmie poskytnúť dotáciu subjektu, ktorý má voči nemu nevysporiadané záväzky. V čase konania zastupiteľstva mala Dukla dlh voči mestu 218 745, 61 eura, ktorý je predmetom Dohody o splácaní dlhu. Okrem toho po podpise dohody sa 15. júla stala splatnou ďalšia faktúra vystavená mestom za prevádzku tepelných zdrojov vo výške 13 339,38 eura," informoval hovorca mesta Richard Nemec.

   Rybníček návrh považuje za nevýhodný pre mesto. Navyše nebol podľa neho koncipovaný ako zmena rozpočtu, ktorá musí byť zverejnená vopred a odsúhlasená mestským zastupiteľstvom, takže neumožňuje vykonať presun peňazí v rozpočte na dotáciu Dukle. Medzitým hlavná kontrolórka mesta Libuša Zigová listom vedenie mesta a poslancov upozornila, že Dukla Trenčín porušila zmluvu o poskytovaní dotácie, keď mestu nevrátila nevyčerpanú časť dotácie z minulého roka vo výške 121 211,21 eura. Na to upozornila aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.

   V návrhu o poskytnutí dotácie, aj v návrhu o schválení výpožičky zimného štadióna bol podľa právneho oddelenia mesta porušený zákon o obecnom zriadení, pretože mestské zastupiteľstvo nemôže poverovať úlohami prednostu úradu ani primátora. Môže len odporúčať alebo požiadať. "Napriek vetu naďalej pokračujú rokovania s predstaviteľmi akciovej spoločnosti HK Dukla o podmienkach prenájmu a ďalšej spolupráce," konštatoval Rybníček, ktorý na rokovaní vyzval členov Mestskej rady, aby sa prestalo o hokeji diskutovať na politickej úrovni. "Považujem za oveľa dôležitejšie konštruktívne a manažérske rozhodnutia," dodal.