Klub

Hokejový Club Košice OZ - Správna rada

 • Ing. Juraj Mondík, prezident
 • JUDr. Zdenko Trebuľa, I. viceprezident
 • Ing. Juraj Bakoš, II. viceprezident
 • JUDr. Imrich Volkai, člen
 • Rudi Weckx, člen
 • Ing. Ladislav Kovalský, člen
 • Ing. Silvia Gaálová, členka
 • Ing. Jozef Jankulák, člen

Hokejový Club Košice OZ - Dozorná rada

 • Ing. Július Lang, predseda
 • Charles James Bond, člen
 • MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, člen

HC Košice s.r.o. - Štatutárni zástupcovia

 • Ing. Juraj Bakoš, generálny manažér a konateľ
 • Ing. Monika Kukurová, finančná riaditeľka a konateľka

HC Košice s.r.o. - Dozorná rada

 • Ing. Július Lang, predseda
 • Matthew T. Lewis, člen
 • MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, člen