Novinky - 10.06.2013 11:09

S doktorom Kubašovským na tému „return to play“

Huste.tv Autor: Huste.tv | Zdroj: HC Košice

V Bratislave sa na začiatku júna uskutočnil už II. kongres lekárov slovenských a českých hokejových klubov, ktorý pripravili členovia Zdravotného výboru pri Výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja, a to MUDr. Kubašovský, MUDr. Švrčková, MUDr. Beli a Ing Chrenková. Stalo sa tak v spolupráci s členmi Zdravotného výboru Českého zväzu ľadového hokeja. Odborným garantom akcie bola Slovenská spoločnosť artroskopie a športovej traumatológie.

Na kongrese prednášali reprezentační lekári, kluboví lekári, lekári z KHL, predstavitelia ADA (Antidopingovej agentúry SR), špecialisti na intenzívnu medicínu, ortopédi i traumatológovia. Medzi stovkou účastníkov boli aj zástupcovia iných športových zväzov, futbalového, či hádzanárskeho.

Otvorenie konferencie a úvodný príspevok predniesol prezident SZĽH Igor Nemeček.  O význame a priebehu kongresu sme sa pozhovárali s vedúcim jeho organizačného výboru, reprezentačným a zároveň aj našim klubovým lekárom MUDr. Jozefom Kubašovským.

Pán doktor, ako bolo na kongrese zadefinované postavenie reprezentačného a klubového lekára v hokejovom tíme?
Problematike sa venovali viacerí prednášajúci. Dominovali najmä hlavné možnosti riešenia zdravotných problémov, s ktorými sa lekári pri hokeji stretávajú, či už na úrovni klubovej alebo reprezentačnej, čo je aj môj prípad. Zvlášť celková koncepcia starostlivosti o hráčov, ktorá je vlastne postavená na práci lekárov, ako aj ich spolupráca so zmluvnými pracoviskami hraničných špecializovaných odborov, bola podrobne prediskutovaná. Myslím, že sme takto významne zadefinovali predovšetkým prvotný status klubových lekárov.

Na čo ste vy, ako lekár reprezentácie aj klubový lekár HC Košice, zamerali svoj príspevok?
Už dlhšiu dobu sa osobitne sústreďujem na čoraz aktuálnejší problém úrazov  hlavy - komóciu. Vo svojej prednáške som zdôraznil predovšetkým nutnosť správnej diagnostiky tohto aktuálneho a mediálne výrazne prezentovaného poranenia. Predniesol som závery zürišskej konferencie z novembra 2012, postupy pri podozrení na otras mozgu, odporúčania pre laikov aj špecialistov, to všetko s dôrazom na dodržiavanie protokolu „Return to play“ (návrat do hry), na prevenciu opakovaných otrasov a na prevenciu trvalých následkov po otrase. Prezentoval som aj najnovšie psycho-diagnostické testovanie, ktoré je v súčasnosti jedným z faktorov ovplyvňujúcich návrat do hry.

Ktoré ďalšie témy vás na tejto výsostne odbornej konferencii zaujali?
Bolo ich viac. Závažnými napríklad bývajú úrazy kolena, preto sme sa v tejto téme venovali diagnostike, liečbe a prognózam všetkých poranení štruktúr mäkkého kolena, aj najčastejšiemu poraneniu - lézii vnútorného postranného väzu. Pri otázkach úrazov ramena rezonovala téma luxácie ramena ako jednej z najčastejších diagnóz hokejových úrazov. Aj tu bolo poukázané na nutnosť správnej diagnostiky, anamnézy - prítomnosť predošlých luxácii, ale aj na druhú diagnózu, vyskytujúcu sa u hokejistov v regióne ramena, a to na akromioklavikulárnu separáciu - luxáciu.
Prednášky z Antidopingovej agentúry SR sa venovali hlavne terapeutickým výnimkám pri alergických ochoreniach vrcholových športovcov. Nechýbala prednáška na tému zakázaných látok a systému udeľovania terapeutických výnimiek. Zdôraznená bola nutnosť sledovania najnovších kategorizácii zakázaných látok, sledovania monitorovacích látok a včasného požiadania o terapeutické výnimky.

Laickú verejnosť často šokujú správy o náhlych príhodách, či už hokejistov alebo aj športovcov iných odvetví. Odzneli na kongrese aj tieto témy?
Intenzívnej medicíne a náhlym príhodám a resuscitáciám bol venovaný celý blok. Lekár českých mládežníckych hokejových reprezentácii Dr. Dvořák sa venoval výslovne kardiopulmonálnej resuscitácii a náhlej kardiálnej smrti, reprezentačná lekárka a členka Zdravotnej komisie pri VV SZĽH Dr. Švrčková zase vyrazenému dychu - patofyziológii, rizikám i liečbe. Odzneli  najnovšie postupy pri resuscitácii, zdôraznila sa nutnosť okamžitej kardiálnej resuscitácie. Na videosekvenciách z medializovaných prípadov náhlej smrti počas hokejových stretnutí sme analyzovali chyby,  ktoré spôsobujú katastrofický výsledok. Záchranári z Popradu v kazuistike ukázali úspešnú resuscitáciu dorasteneckého hokejistu.

Došlo aj k nejakej multilaterálnej výmene osobných skúseností?
Samozrejme. Každý blok prednášok bol ukončený diskusiou o konkrétnych osobných skúsenostiach zúčastnených lekárov.

Vieme o vás, že ste takpovediac „priekopníkom“ štatistického zisťovania a evidencie úrazovosti v ľadovom hokeji na Slovensku. Pokročili v tomto smere vaše poznatky?
Vieme, že v KHL je každá zložka zdravotnej starostlivosti počas zápasu monitorovaná z centra KHL a jej zabezpečenie je v dostatočnom časovom intervale hlásené zodpovedným funkcionárom. Stav úrazovosti je štatisticky sledovaný, hlásenia sú lekári povinní dodávať v dvoch mesačných intervaloch. Aj naša cesta je usilovať sa o rast záujmu o zvýšenie zdravotnej starostlivosti i prevencie.

Venovali ste na kongrese priestor aj iným informáciám, než z priameho lekárskeho prostredia?
Predseda rozhodcovskej komisie SZĽH Peter Ország odprezentoval nielen povinnú výstroj hokejistu, ale venoval sa aj problematike úrazov z hľadiska pravidiel hokeja a rozhodcovského pohľadu na príčiny úrazov, najmä s ohľadom na závažné fauly v hre, akými nesporne sú napadnutie hlavy a krku, napadnutie zozadu pri mantineli, zrazenie protihráča pádom pod nohy a podobne. Vyzdvihol snahu zdravotnej komisie o spracovanie štatistiky úrazov v extralige a zdôraznil význam spolupráce rozhodcov a zdravotníkov pri prevencii najzávažnejších poranení. V tom vidím ďalší posun celej problematiky správnym smerom.