Čas vzniku prišiel 5.decembra 1926.


V budove stanice Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy mal byť iniciátor a organizátor športového života v Tatrách Miloslav Slavík. Tu sa v ten decembrový večer zišlo dvadsaťdva tatranských a popradských zanietencov, aby založili Športový Klub Vysoké Tatry (ŠKVT). Združoval tieto športy: lyžovanie, hokej, korčuľovanie, tenis, stolný tenis, golf, futbal, volejbal a horolezectvo. Pôsobnosť ŠKVT sa dotýkala nielen Vysokých Tatier, ale aj jeho šíreho okolia. Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnili: F. Berkovský, Ing. J. Čižkovský, F. Čuda, V. Dusil, M. Haľamová, MUDr. Ľ. Izák, E. Klofáč, M. Korec, K. Krejsa, MUDr. J. Kubík, J. Lamplota, F. Mollerová, L. Minařová, JUDr. O. Miffek, MUDr. J. Pulman, F. Riedl, M. Slavík, B. Slivová, F. Staněk, MUDr. J. Švamberk, MUDr. K. Svěrák, M. Šimsová. Do funkcie predsedu bol zvolený MUDr. Ján Kubík.
Svoju aktívnu činnosť začal ŠKVT predovšetkým lyžovaním a volejbalom. V ich tieni sa začal rozvíjať ľadový hokej. Popri talentovaných chlapcoch z okolia, ktorí mali o tento šport záujem, prichádzali do Tatier aj hráči zo všetkých kútov republiky. Prvé mužstvo ŠKVT tvorili: Hubka, Olejár, Seeman, MUDr. Izák, Kolařík, Riedl a Hrica.
Možno sa v tejto súvislosti vynoria otázniky, čo vlastne mal spoločné ŠKVT so vznikom podtatranského osobitne popradského hokeja. Počas už spomenutého procesu uvedomovania nezostali Slováci a Česi, ktorí bývali v Poprade, bokom. Aktívne sa podieľali na vytvorení ŠKVT a pomáhali v prvých rokoch jeho existencie. Samozrejme, že patrili medzi jeho členov. To bolo prvé spojivo.
Ak sa popradský hokej neskôr osamostatnil, bolo to najmä preto, že atraktívne Tatry lákali hráčov z českých klubov, kým pre chlapcov z podtatranskej oblasti ŠKVT poskytoval menej príležitostí. Pri svojom spomínaní celú históriu najlepšie vystihol jeden z velikánov nášho hokeja JUDr. Martin Štolc: "V Poprade chceli hrať hokej chlapci z robotníckeho a málo majetného prostredia. To vtedy pre snobské Tatry nebolo príťažlivé, aby ich slávu šírila takáto mládež. Preto už od vzniku ŠKVT sa vedelo, že v hokeji príde k diferenciácii."