Klub

Predstavenstvo

 • Ing. Dušan Mráz
  predseda predstavenstva
 • Ing. Jaroslav Kanka
  člen predstavenstva
 • Ľubomír Škrečko
  člen predstavenstva
 • Ladislav Čierny
  člen predstavenstva