Mládež

Tréneri

 • Kamil Mahdalík, asistent trénera, juniori
 • Peter Hričina, hlavný tréner, dorast
 • Slavomír Chlebec, asistent trénera, dorast
 • Ján Podkonický, hlavný tréner, 9. hokejová trieda
 • Ivan Szilváši, asistent trénera, 9. hokejová trieda
 • Branislav Štímel, hlavný tréner, 8. hokejová trieda
 • Pavel Halama, asistent trénera, 8. hokejová trieda
 • Branislav Štímel, hlavný tréner, 7. hokejová trieda
 • Miroslav Brumerčík, asistent trénera, 7. hokejová trieda
 • Viktor Kubenko, hlavný tréner, 6. hokejová trieda
 • Andrej Podkonický, asistent trénera, 6. hokejová trieda
 • Viktor Kubenko, hlavný tréner, 5. hokejová trieda
 • Dušan Macoszek, tréner, prípravky 3-4
 • Jana Zrubecová, tréner, prípravky 1-2
 • Pavel Latta, tréner, prípravky 1-3

Juniori

Dorast

8. trieda

7. trieda

6. trieda

5. trieda