Celosezónne PRESS karty sú udeľované na jednotlivé redakcie na začiatku každej sezóny na základe požiadavky poslanej na mail danaj@mhcmartin.sk. Požiadavka musí obsahovať kontaktné údaje uchádzača, vysielacej redakcie a fotografie uchádzača!!. V prípade novinárov a fotografov na „voľnej nohe“ je potrebné do žiadosti uviesť číslo platného novinárskeho preukazu a posledné články. Následne pri preberaní PRESS karty je potrebné sa preukázať novinárskym preukazom.

Jednorázové PRESS akreditácie sú udeľované na základe žiadosti poslanej na mail danaj@mhcmartin.sk. min. 24 hodín pred konaním hokejového stretnutia.

Miesta pre pravidelne píšucich novinárov zostávajú vyhradené vo V.I. P zóne, ako v minulosti.

Fotografi majú vyhradený priestor na ľavej a pravej strane okolo mantinelov. (upozorňujeme, že tríbúny kde v minulosti pôsobili cheerleaderky sú zrušené). V priestoroch medzi striedačkami tímov je vstup fotografom na základe požadavky SZĽH zakázaný. Na každej strane je obmezená kapacita na 4 miesta, pričom pravidelne fotiace médiá majú v týchto priestoroch vyhradené miesta, ale musia sektor obsadiť najneskôr 5 minút pred začiatkom zápasu. Pokiaľ títo fotografi neplánujú tento vyhradený priestor využiť, chcú fotiť z iných priestoroch (bez obmedzenia sledovania zápasu fanúšikov), sú povinní informovať príslušného usporiadateľa. Ostatné miesta sa obsadzujú podľa časového príchodu.

Kameramani majú priestor vyhradený (okrem výnimiek) vo vrchnej časti VIP tribúny v priestoroch budúcich skyboxov, prípadne podľa dohody s PR manažérom hokejového klubu MHC Martin a.s. a hlavným usporiadateľom. Televízne štáby ďalej klub informuje, že vstup na tribúny nebude kamerám z bezpečnostných dôvodov umožnený.

V tomto zmysle bude poučená aj usporiadateľská a bezpečnostná služba.

Akceptované akreditácie na hokejovú sezónu 2016/2017 si bude možné vyzdvihnúť u PR manažéra MHC Martin a.s počas domácich majstrovských zápasov MHC Martin najneskôr však do 1. októbra 2016. Po tomto termíne nebude klub už aj akceptované akreditácie vydávať.

Limit sleduje PR manažér na základe redakčných zoznamov.

Kontakt:

Adrián Danaj 
PR/media manažér MHC Martin a.s.
Mobil: 0907469620 
Email: danaj@mhcmartin.sk