Klub - 09.08.2015 15:26

MsHK Žilina - vedenie

Predstavenstvo

  • Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
  • Bc. Jozef Juriš, podpredseda predstavenstva
  • JUDr. Pavol Kuric, člen predstavenstva

Dozorná rada

  • Mgr. Branislav Delinčák, predseda
  • PaedDr. Radoslav Jakubov, člen
  • Mgr. Anton Trnovec, člen

Manažment