TímStanislav Škorvánek, tréner


Andrej Podkonický, tréner


Miroslav Harvančík, masér


MUDr. Jaroslav Hanulák, lekár