Klub

Predstavenstvo

  • Marián Tittl, predseda predstavenstva
  • Mgr. Anton Trnovec, podpredseda predstavenstva
  • Emanuel Lovíšek, člen predstavenstva

Dozorná rada

  • MUDr. Peter Durmis, predseda
  • Ing. Dušan Dobšovič, člen
  • Ján Púček, člen

Manažment

Napíšte nám: info@huste.tv