Oktagon Special: Bojovníci s veľkým srdcom 1. časť

Dnešné live prenosy

16:30

Fakulta telesnej výchovy a športu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

18:30

Fakulta matematiky fyziky a informatiky
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

20:30

Fakulta telesnej výchovy a športu
Fakulta matematiky fyziky a informatiky