Pravidlá MMA - 08.10.2016 11:00

Pravidlá MMA: Rozhodovanie a hodnotenie kola rozhodcami

redakcia Autor: redakcia | Zdroj: sport.sk

Jediný, kto môže zastaviť zápas je ringový rozhodca. Rozhodca môže brať ohľad na odporučenie lekára, prípadne sekundantov bojovníka (hodenie uteráka)

Rozhodovanie

 1. Zápas je rozhodovaný troma rozhodcami, ktorí sú rozmiestnení na rôznych miestach okolo klietky/ringu.
 2. Zápas sa rozhoduje na základe desaťbodového systému. Desať bodov sa udelí víťazovi kola a deväť alebo menej tomu, kto prehral. Výnimkou je vyrovnané kolo, v ktorom sú obidvaja bojovníci ohodnotení desiatimi bodmi.
 3. Rozhodcovia hodnotia techniky používané v MMA, akými sú účinné údery a kopy, efektívny boj na zemi, kontrola, kde sa boj odohráva, agresivita a účinnosť obrany.
 4. Efektivita úderu je hodnotená celkovým počtom povolených úderov, ktorými bojovník trafí svojho protivníka.
 5. Efektivita boja na zemi je hodnotená na základe úspešných strhnutí na zem a obratov. Napríklad strhnutie na zem, prejdenie guardu a aktívna práca v guarde spodného bojovníka, ktorý ohrozuje bojovníka nad ním.
 6. Kontrola, kde sa boj odohráva (Octagon control) sa hodnotí na základe vývoja boja, kto určuje tempo zápasu, alebo kde sa boj odohráva. Napríklad zabránenie súperovmu strhnutiu a úspešnosť úderov, strhnutie súpera a vynútenie si boja na zemi, ohrozovanie súperovho pokusu o nasadenie konečnej techniky, prechod guardu a vytváranie si príležitostí pre úspešné zasadenie úderov.
 7. Agresivita je hodnotená na základe vytvárania tlaku na súpera vďaka úspešnosti úderových techník.
 8. Efektivita obrany je hodnotená na základe úspešnosti zabránenia súperových útokov, strhnutí a súčasného využívania vlastných protiútokov.

Ochrana je pri zápasoch MMA veľmi dôležitá. Rovnako prísne sú aj pravidlá pri používaní rukavíc a oblečenia. Pozrite si základné pravidlá.

​Hodnotenie kola rozhodcami

 1. Kolo je hodnotené 10 – 10, keď je boj vyrovnaný a žiadny z bojovníkov nepreukazuje dominanciu.
 2. Kolo je hodnotené 10 – 9, keď je jeden z bojovníkov o niečo lepší v efektivite úderov a boji na zemi.
 3. Kolo je hodnotené ako 10 – 8, keď jeden z bojovníkov výrazne dominuje v efektivite úderov alebo v boji na zemi.
 4. Kolo je hodnotené ako 10 – 7, keď jeden z bojovníkov totálne dominuje v efektivite úderov alebo v boji na zemi.
 5. Dôležitosť hodnotenia jednotlivých častí boja záleží na tom, kde sa boj väčšiu časť kola odohráva. Pokiaľ dlhšiu časť kola bojuje v postoji, dôraz sa kladie na efektivitu úderov a následne efektivitu boja na zemi. Pokiaľ sa naopak boj odohráva väčšinu času na zemi alebo v klinči, dôležitejšou zložkou hodnotenia je efektivita zápasníckych techník a boja na zemi.