1. Bratislavský volejbalový klub
2

VK Slávia EU Bratislava
3

Pripravujeme