VK Slávia EU Bratislava
3

1. Bratislavský volejbalový klub
2