Novinky - 27.04.2021 15:42

Fanúšik, nie tak zhurta na tribúny!

Tomáš Magáth Autor: Tomáš Magáth | Zdroj: HUSTE.tv

Už zajtra sa konajú ďalšie play off zápasy basketbalových súťaží mužov a žien a po včerajšej informácii o možnosti vstupu fanúšikov na tribúny sme sa tešili. No pozor, nie tak zhurta na tie tribúuny, milí fanúšikovia. 

Prvotné správy boli povzbudivé. Ale vyhláška Úradu verejného zdravotníctva obsahuje podmienky, ktoré bežnému fanúšikovi ten vstup vôbec neuľahčia. 

Predtým však treba podotknúť, ze základnou podmienkou je oznámiť konanie podujatia najneskôr 48 hodín vopred príslušnému úradu. Informáciu o uvoľnení opatrení dostali kluby z médií 46 hodín pred zajtrajšími zápasmi. Už táto podmienka nie je splnená. Ak by sa aj prižmúrilo očko a kluby tieto zápasy oznámili, tak treba splniť tieto ďalšie podmienky. A to bude platiť aj pred víkendovými zápasmi.

Fanúšik sa musí dať maximálne 36 hodín pred začiatkom stretnutia otestovať PCR testom alebo tzv. „kloktacím“ LAMP testom a maximálne 12 hodín pred podujatím antigénovým testom. Výnimky vyhláška neustanovuje. Teda ani zaočkovaní nespadajú do žiadnej výnimky. Ak sa nájde takýto fanúšikovský fanatik, bude mu patriť nielen rešpekt všetkých hráčov a funkcionárov, ale musí splniť ďalšie náležitosti - nahlásiť klubu pri vstupe do zoznamu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a telefonický kontakt. Sedieť môžu diváci v každom druhom rade a povzbudzovať budú musieť v respirátore. Navyše, fanúšikovia hostí majú vstup na podujatie zakázaný. Smutné, že aj keď ako rodič športovca chcem vidieť jeho výkony po dlhých mesiacoch naživo, nielen vďaka huste.tv a som ochotný investovať do cestovania, testovania, tak pri vstupe ma na základe bydliska v občianskom preukaze nemôžu pustiť na tribúny, kde bude pre tieto spomínané príčiny tak či onak pusto. Dokedy ešte budeme čakať?

Aby sa fanúšikovia znova mohli vrátiť do hál, treba v zmysle Vyhlášky č. 196/2021 splniť nasledujúce podmienky:

- ohlásiť zápas najneskôr 48 hodín miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a uviesť presné miesto a čas konania.

- zúčastniť sa môžu len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín.

- počet divákov nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne 1000 v interiéri.

- organizátor musí viesť evidenciu divákov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt. Tento zoznam je po uplynutí 30 dní povinný zničiť.     

- organizátor musí zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade.

- pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti.

- pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

- po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor v interiéri exteriéri) a nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje.

- organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení.

- v prípade interiérových podujatí treba zabezpečiť dôkladné vetranie.

- na všetky vstupy umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať protiepidemické opatrenia. 

Tomáš Magáth

Tomáš Magáth

Viac článkov od autora