BK Slávia Žilina
64

BC Prievidza
69

Pripravujeme