Fakulta telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta a Prírodovedecká fakulta UK
Ekonomická univerzita v Bratislave