Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Fakulta hospodárskej informatiky a Fakulta podnikového manažmentu EU