Oktagon 15: Zápas storočia
Attila Végh vs. Karlos Vémola

Dnešné live prenosy

16:30

Fakulta telesnej výchovy a športu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

18:30

Fakulta matematiky fyziky a informatiky
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

20:30

Fakulta telesnej výchovy a športu
Fakulta matematiky fyziky a informatiky