ŠK Slávia SPU DFA Nitra
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava