Program

Zoznam prenosov

Pondelok, 1. apríl 2019

18:00
HKM Zvolen
HKM Zvolen
HK Nitra
HK Nitra

Utorok, 2. apríl 2019

Streda, 3. apríl 2019

18:00
HK Nitra
HK Nitra
HKM Zvolen
HKM Zvolen

Piatok, 5. apríl 2019

18:00
HKM Zvolen
HKM Zvolen
HK Nitra
HK Nitra

Nedeľa, 7. apríl 2019

Utorok, 9. apríl 2019

Streda, 10. apríl 2019

18:00
PP&TV Raj Žilina
PP&TV Raj Žilina
BK Iskra Svit
BK Iskra Svit
18:00
MBK Rieker Komárno
MBK Rieker Komárno
BC Prievidza
BC Prievidza

Štvrtok, 11. apríl 2019

14:00
Česko
Fínsko
17:30
Slovensko
Rusko

Piatok, 12. apríl 2019

14:00
Rusko
Česko
17:30
Slovensko
Fínsko

Nedeľa, 14. apríl 2019

Utorok, 16. apríl 2019

18:00
MBK Rieker Komárno
MBK Rieker Komárno
BC Prievidza
BC Prievidza
18:00
PP&TV Raj Žilina
PP&TV Raj Žilina
BK Iskra Svit
BK Iskra Svit

Štvrtok, 18. apríl 2019

16:30
BC Prievidza
BC Prievidza
MBK Rieker Komárno
MBK Rieker Komárno

Nedeľa, 21. apríl 2019

Piatok, 26. apríl 2019

Nedeľa, 28. apríl 2019